Financiële planning

Financiële planning

  • financiële planning is kort samengevat: “Het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)- lange termijndoelstellingen.”
  • sociale zekerheid en pensioenen
  • budgetplanning en vermogensbeheer
  • financiële- en estateplanning
  • fusie en overname