Administratief

Administratief

 • Samenstellen van jaarrekeningen
 • tussentijdse rapportages
 • begrotingen
 • het inrichten van administraties
 • het beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren
 • advisering en begeleiding in automatisering
 • budgettering en kostprijssystemen
 • bedrijfseconomische advisering
 • analyse van resultaatontwikkeling
 • het vastleggen van financiële administraties
 • het controleren van financiële administraties
 • samenstellen van aangiften omzetbelasting
 • administratieve ondersteuning
 • salarisadministratie